5.Bölüm: Radyoaktivite

Bu bölümdeki sorular için önce Liseler İçin Kimya Sözlüğü kitabından Alfa ışını, Atom bombası, Beta ışını, Bombardıman, Doğal radyoaktivite, Dünyanın yaşı, Elektron yakalama, Fisyon, Füzyon, Gama ışını, Hidrojen bombası, Radyoaktif ışıma, Radyoaktivite, Radyoizotop, Yapay radyoaktivite, Yarılanma süresi konularını okuyun. Elde ettiğiniz bilgilerle soruları çözmeye çalışın. En son çare olarak soruların çözümüne bakın.


SORULAR

Soru 1 Soru 2 Soru 3 Soru 4 Soru 5 Soru 6 Soru 7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *