4. Bölüm: Maddenin Halleri

Bu bölümdeki sorular için önce Liseler İçin Kimya Sözlüğü kitabından Adhezyon kuvveti, Ağ örgüsü, Allotropi, Amorf madde, Avogadro sayısı, Bağıl nem, Barometre, Boyle Mariotte yasası, Buhar basıncı, Buhar-gaz, Buharlaşma, Bulut, Buz, Cam, Charles yasası, Çiy, Elmas, Gay-Lussac yasası, Gaz basıncı, Gaz denklemine ait grafikler, Grafit, Isı, İdeal gaz denklemi, Joule-Thomson olayı, Kaynama noktası, Kelvin, Kırağılaşma, Kohezyon kuvveti, Kristal madde, Kuru buz, Manometre, Metal bağı, Mutlak nem, Plazma, Sis, Süblimleşme, Vakum destilasyonu, Vizkozite, Yoğunlaşma konularını okuyun. Elde ettiğiniz bilgilerle soruları çözmeye çalışın. En son çare olarak soruların çözümlerine bakın.


 SORULAR

Soru 1 Soru 2 Soru 3 Soru 4 Soru 5 Soru 6
Soru 7 Soru 8 Soru 9 Soru 10 Soru 11 Soru 12
Soru 13 Soru 14 Soru 15 Soru 16 Soru 17 Soru 18
Soru 19 Soru 20 Soru 21 Soru 22 Soru 23 Soru 24
Soru 25 Soru 26 Soru 27 Soru 28 Soru 29 Soru 30
Soru 31 Soru 32 Soru 33 Soru 34 Soru 35 Soru 36

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *