Maddenin Halleri – Soru 2

Şişirilmiş ve ağzı iple bağlanmış bir balonu bir odaya koyalım. Odanın havası yavaş yavaş boşaltılırsa balon patlar. Neden?

Yanıt: Odanın havası boşaldıkça, oda içindeki basınç azalacaktır. Balon içindeki gaz da bu basınca uymak için basıncını azaltmak zorunda olacağından hacmini artırır. Hacmini artırmak için balon gittikçe şişer ve en sonunda elastiklik sınırını aşarak patlar.

< Soru 1 – Soru 3 >


Maddenin Halleri Ana Sayfa