2. Bölüm: Reaksiyon Hızları ve Kimyasal Denge

Bu bölümdeki sorular için önce Liseler İçin Kimya Sözlüğü kitabından Aktifleşme enerjisi, Aktifleşmiş kompleks, Denge sabiti, Entalpi, Etkin çarpışma, Fiziksel denge, İnhibitör, Katalizör, Kimyasal tepkimelerde denge, Le Chatelier ilkesi, Maksimum düzensizlik, Minimum enerji, Molar derişim, Potansiyel enerji, Sistem, Tepkime hız denklemi, Tepkime hızı, Tepkime hızının ölçülmesi, Tepkime ısısı ve potansiyel enerji, Tepkime mekanizması, Tutuşma sıcaklığı konularını okuyun. Elde ettiğiniz bilgilerle soruları çözmeye çalışın. En son çare olarak soruların çözümlerine bakın.


 SORULAR

Soru 1 Soru 2 Soru 3 Soru 4 Soru 5 Soru 6 Soru 7
Soru 8 Soru 9 Soru 10 Soru 11 Soru 12 Soru 13 Soru 14
Soru 15 Soru 16 Soru 17 Soru 18 Soru 19 Soru 20 Soru 21
Soru 22 Soru 23 Soru 24 Soru 25 Soru 26 Soru 27 Soru 28

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *