Reaksiyon Hızları ve Kimyasal Denge – Soru 24

Screen Shot 2015-02-28 at 20.43.22

tepkimesinde sabit hacimli bir kaba 12 atm. basınç altında 3 mol HI(g) konuluyor. Sabit sıcaklıkta dengeye ulaşıldığında H2 gazının mol kesri 1 / 6 olduğuna göre HI(g)’nin kısmi basıncı ne olur?

 2HI  H2  I2
 Başlangıç  3 mol
 Değişim  -2x mol  +x mol  +x mol
 Denge  (3-2x) mol  x mol  x mol

H2’nin mol kesri 1/6 olduğuna göre;

X/3 = 1/6 eşitliğinden x = 0,5 mol olur.

X=0,5 olduğuna göre dengede 2 mol HI, 0,5 mol H2 ve 0,5 mol I2 vardır.

Orantıyı kuralım;

3 mol gaz         12 atm. basınç yaparsa

2 mol gaz         y atm. basınç yapar.         =>     y = 8 atm. olur.

Not: Eğer bir denge tepkimesinde gaz halindeki girenlerin mol sayısı, gaz halindeki ürünlerin mol sayısına eşitse tepkime ne yöne giderse gitsin toplam mol sayısı aynı kalır. Yukardaki tepkimede başlangıçta 3 mol gaz vardı, dengede de 3 mol gaz olur. Yukarda yaptığımız tabloda gazların mol sayılarını toplarsak sonuç 3 mol çıkacaktır. Toplayalım;

(3-2x) + x +x = 3

Mol kesrinin ne olduğunu bilmiyorsanız kimya sözlüğüne bakabilirsiniz.

< Soru 23Soru 25 >


Reaksiyon Hızları ve Kimyasal Denge Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *