3. Bölüm: Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

Bu bölümdeki sorular için önce Liseler İçin Kimya Sözlüğü kitabından Ağ örgüsü. Apolar kovalent bağ, Apolar molekül, Bağ enerjisi, Çözelti, Dipol-dipol etkileşim, Dipol moment, Ekzotermik tepkime, Fiziksel değişim, Hidrojen bağları, İyonik bağ, Kimyasal bağlar, Kimyasal değişim, Kovalent bağ, London kuvvetleri, Metal bağı, Moleküller arası bağlar, Lewis elektron sembolü, Oksijen, Polar molekül, Radikal, Van der Waals kuvvetleri, Yanma konularını okuyun. Elde ettiğiniz bilgilerle soruları çözmeye çalışın. En son çare olarak soruların çözümlerine bakın.


 SORULAR

Soru 1 Soru 2 Soru 3 Soru 4 Soru 5
Soru 6 Soru 7 Soru 8 Soru 9 Soru 10
Soru 11 Soru 12 Soru 13 Soru 14 Soru 15
Soru 16 Soru 17 Soru 18 Soru 19

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *