Dipol-Dipol Etkileşim

Eğer dipolün ne olduğunu biliyorsak, hangi tür moleküller arasında böyle bir etkileşim olduğunu kolayca anlarız. Dipolün kelime anlamı 2 kutup demektir.

Polar moleküller 2 kutuplu moleküllerdir. Bu durumda dipol-dipol etkileşim polar moleküller arasında olur. 2 polar molekülden birinin pozitif ucu ile diğerinin negatif ucu arasındaki elektostatik çekme kuvvetine dipol-dipol etkileşim denir. Apolar moleküllerde dipol moment sıfır olduğundan, bu tür moleküllerde böyle bir etkileşim yoktur. (Dipol moment bölümünü okuyun.)

 

< Çözelti – Elektron Dizilişi >

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *