5. Bölüm: Karışımlar

Bu bölümdeki sorular için önce Liseler İçin Kimya Sözlüğü kitabından Alaşım, Antifiriz, Buhar basıncı, Çelik, Çözelti, Çözünürlük, Donma noktası düşmesi, Doymuş çözelti, Ebülyoskobi, Emülgatör, Emülsiyon, Faz, Heterojen karışım, Hidrasyon, Homojen karışım, İdeal çözelti, Karışım, Kaynama noktası yükselmesi, Kolloit, Konsantrasyon, Köpük, Kriyoskobi, Mol kesri, Molalite, Molar derişim, Normalite, Osmoz, Özgül ısı, Sabun, Sert su, Sirke, Süspansiyon konularını okuyun. Elde ettiğiniz bilgilerle soruları çözmeye çalışın, en son çare olarak çözümlere bakın.


 SORULAR

Soru 1 Soru 2 Soru 3 Soru 4 Soru 5 Soru 6 Soru 7 Soru 8
Soru 9 Soru 10 Soru 11 Soru 12 Soru 13 Soru 14 Soru 15 Soru 16
Soru 17 Soru 18 Soru 19 Soru 20 Soru 21 Soru 22 Soru 23 Soru 24
Soru 25 Soru 26 Soru 27 Soru 28 Soru 29 Soru 30 Soru 31 Soru 32
Soru 33 Soru 34 Soru 35 Soru 36 Soru 37 Soru 38

3 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *