Karışımlar – Soru 13

Suyun molar derişimi kaçtır? (dsu= 1 g/mL, H:1, =:16 )

Çözüm: Birçok öğrenci suyun molar derişimi mi olurmuş diye düşünebilir. Molar derişim tanımı litredeki mol sayısı olduğuna göre, 1 L sudaki suyun mol sayısı suyun molar derişimini verir. 1L su 1000mL dolayısıyla 1000 g olur. 1000 g su yaklaşık 1000/18 = 55,5 mole eşittir. Dolayısıyla suyun molar derişimi 55,5 dir.

< Soru 12  –  Soru 14 >


Karışımlar Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *