Karışımlar – Soru 14

0,3 M lık bir çözeltinin 240 mL den sabit sıcaklıkta 150 mL su buharlaştırılırsa, yeni çözeltinin molar derişimi kaç olur?

Çözüm: Yeni çözeltinin hacmi 240-150 = 90 mL olur. Bu değeri formülde yerine koyarsak; 0,3.240 = M2.90 eşitliği çözülürse M2= 0,8 olarak bulunur. (9. Soruyu inceleyerek soruyu ikinci bir yoldan çözmeye çalışın).

Uyarı: Molar derişim sorularında hacim L olarak alınır. Yalnız denklem eşitliklerinde değerler birbiri ile sadeleşeceği için her iki taraftaki hacim birimlerini aynı olmak koşuluyla istediğimiz birimde alabiliriz. Biz de yukardaki çözümde işlemi kolaylaştırmak için mL yi tercih ettik.

< Soru 13  –  Soru 15 >


Karışımlar Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *