4. Bölüm: Maddenin Halleri

Bu bölümdeki sorular için önce Liseler İçin Kimya Sözlüğü kitabından Adhezyon kuvveti, Ağ örgüsü, Allotropi, Amorf madde,  Bağıl nem, Barometre, Basınç, Boyle Mariotte yasası, Buhar basıncı, Buhar-Gaz, Buharlaşma, Buharlaşma ısısı, Bulut, Buz, Cam, Charles yasası, Çiy, Doğalgaz, Elmas, Emülsiyon, Gay-Lussac yasası, Gaz basıncı, Gaz denklemine ait grafikler, Graham diffüzyon yasası, Grafit, Hava yastığı, İdeal gaz denklemi, Joule-Thomson olayı, Kaynama noktası, Kelvin, Kırağılaşma, Kısmi basınç, Kinetik enerji, Kritik sıcaklık, Kohezyon kuvveti, Kristal madde, Kristal suyu, Kuru buz, Madde, Manometre. Mol kesri, Mutlak nem, mutlak sıfır, Naftalin, Normal koşullar, Özgül ısı, Sıcaklık, Sis, Süblimleşme, Viskozite, Vurgun, Yoğunlaşma konularını okuyun. Elde ettiğiniz bilgilerle soruları çözmeye çalışın. En son çare olarak soruların çözümlerine bakın.


 SORULAR

Soru 1 Soru 2 Soru 3 Soru 4 Soru 5 Soru 6 Soru 7 Soru 8
Soru 9 Soru 10 Soru 11 Soru 12 Soru 13 Soru 14 Soru 15 Soru 16
Soru 17 Soru 18 Soru 19 Soru 20 Soru 21 Soru 22 Soru 23 Soru 24
Soru 25 Soru 26 Soru 27 Soru 28 Soru 29 Soru 30 Soru 31 Soru 32
Soru 33 Soru 34 Soru 35 Soru 36 Soru 37 Soru 38 Soru 39 Soru 40
Soru 41 Soru 42 Soru 43 Soru 44 Soru 45 Soru 46 Soru 47 Soru 48
Soru 49 Soru 50 Soru 51 Soru 52 Soru 53 Soru 54 Soru 55 Soru 56
Soru 57 Soru 58

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *