Maddenin Halleri – Soru 56

-100C deki 1 litre hacmindeki bir buzu 00C de sıvı hale getirmek için kaç kalori ısı gereklidir? (cbuz=0,5cal/g0C, Lbuz= 80 cal/g, dbuz=0,9g/cm3)

Çözüm: Isı alışverişlerinde kütle kullanıldığına göre önce 1 L buzun kaç g olduğunu bulalım.

1 L = 1000 mL = 1000 cm3 olduğuna göre m = d.V = 0,9.1000 = 900 g

Bu soruda biri buzu -100C den 00C ye getirmek, diğeri ise buzu katı halden sıvı hale (hal değişimi) getirmek için iki tür ısı kullanacağız.

Q1=m.cbuz.Δt = 900.0,5.10 =4500cal

Q2=m.Lbuz = 900.80 = 72000 cal

Q1 + Q2= 4500 + 72000 =76500 cal = 76,5 K cal

< Soru 55  –  Soru 57 >


Maddenin Halleri Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *