2. Bölüm: Periyodik Çizelge

Bu bölümdeki sorular için önce Liseler İçin Kimya Sözlüğü kitabından Aktiflik sırası, Alaşım, Alkali metal, Amfoter, Asit oksit, Atom çapı, B-grubu elementleri, Değerlik elektronu, Elektro negatiflik, Elektron dizilişi, Elektron ilgisi, Halojenler, İyonlaşma enerjisi, İzoelektronik, Küresel simetri, Nötr oksit, Oksit, Periyodik çizelge, Soy gazlar, Soy metaller, Toprak alkali metalleri, Uyarılmış atom, Yarı metal konularını okuyun. Elde ettiğiniz bilgilerle soruları çözmeye çalışın. En son çare olarak soruların çözümlerine bakın.


 SORULAR

Soru 1 Soru 2 Soru 3 Soru 4 Soru 5 Soru 6 Soru 7 Soru 8
Soru 9 Soru 10 Soru 11 Soru 12 Soru 13 Soru 14 Soru 15 Soru 16
Soru 17 Soru 18 Soru 19 Soru 20 Soru 21 Soru 22 Soru 23 Soru 24
Soru 25 Soru 26 Soru 27 Soru 28 Soru 29 Soru 30

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *