İzoelektronik

Aynı elektron sayısı ve dizilişine sahip olan atom ve iyonlar izoelektroniktir.

İzoelektronik taneciklerden hangisinin iyonlaşma enerjisinin daha büyük olduğuna karar vermek için proton sayılarına bakılır. Doğal olarak proton sayısı fazla olan taneciğin iyonlaşma enerjisi (elektronlar çekirdek tarafından daha çok çekildikleri için) daha büyük olacaktır. Bu durum Coulomb yasasının beklenen bir sonucudur.

9F , 10Ne , 11Na+ taneciklerini ele alalım. Her 3 tanecikte de 10’ar elektron vardır.

En çok proton Na+ da, en az proton da F dedir. Bu durumda bu taneciklerden 1 elektron koparmak için gerekli olan enerjiler; Ena+ > Ene> EF şeklinde olmalıdır.

2 taneciğin izoelektronik sayılması için elektron dizilişleri de aynı olmak zorundadır.

Ca : 1s2,2s2,2p6,3s2,3p6,4s2 ve Sc+:1s2,2s2,2p6,3s2,3p6,4s1,4p1

yukardaki elektron dizilişleri verilen tanecikler elektron sayıları aynı olmalarına rağmen izoelektronik sayılmazlar.

< İyonik BağKatlı Oranlar Yasası >

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *