1. Bölüm: Atomun Yapısı

Bu bölümdeki sorular için önce Liseler İçin Kimya Sözlüğü kitabından Absorpsiyon, Atom ağırlığı, Atom gram, Atomik kütle birimi, Atom modelleri, Atom numarası, Aufbau yöntemi, Avogadro sayısı, Avogadro yasası, B-grubu elementleri, Balmer serisi, Baş kuantum sayısı, Brackett serisi, Çekirdek yükü, De Broglie kuramı, Değerlik elektronu, Elektron dizilişi, Elektronların yerleşmesi, Fotoelektrik olay, Hund kuralı, İzoelektronik, İzoton, izotop, Katlı oranlar yasası, Kuvantum, Kuvantum sayıları, Küresel simetri, Mol, Molekül, Molekül ağırlığı, Kütlenin korunması ilkesi, Lyman serisi, Neon lambası, Orbital, Orbital örtüşmesi, Paschen serisi, Pauli kuralı,  Periyodik çizelge, Pfunt serisi, Planck sabiti, Röntgen ışınları, Spektrum, Spin, Ultrared ışınlar, Uyarılmış atom, X-ışınları konularını okuyun. Elde ettiğiniz bilgilerle soruları çözmeye çalışın. En son çare olarak soruların çözümlerine bakın.


 SORULAR

Soru 1 Soru 2 Soru 3 Soru 4 Soru 5 Soru 6 Soru 7 Soru 8
Soru 9 Soru 10 Soru 11 Soru 12 Soru 13 Soru 14 Soru 15 Soru 16
Soru 17 Soru 18 Soru 19 Soru 20 Soru 21 Soru 22 Soru 23 Soru 24
Soru 25 Soru 26 Soru 27 Soru 28 Soru 29 Soru 30 Soru 31 Soru 32
Soru 33 Soru 34 Soru 35 Soru 36 Soru 37 Soru 38 Soru 39 Soru 40
Soru 41 Soru 42 Soru 43 Soru 44

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *