Atomik Kütle Birimi

Bir karbon atomunun kütlesi 12 atomik kütle birimi (akb) olarak kabul edilmiştir. Karbon atomunda 6 proton ve 6 nötron olduğuna göre, (proton ve nötronun kütlelerini eşit kabul edersek) 1 akb için 1 proton veya 1 nötronun kütlesi alınabilir. Bağıl atom kütlesi ise, o atomun kütlesinin kaç akb olduğudur. Oksijen atomunda 8 proton ve 8 nötron olduğuna göre 1 oksijen atomu 16 akb’dir. Bu durumda oksijen atomunun bağıl atom kütlesi 16 ̓dır diyebiliriz. Yani bağıl atom kütlesi birimsiz olarak da verilebilir.

< Atom ÇapıBileşik Oksit >


Örnekler Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *