Atom Çapı

Bütün elementlerin (nötr veya iyon halinde) elektron aldığında çapları büyür, elekt- ron verdiğinde ise çapları küçülür. Elektron aldığında çapın büyümesinin nedeni elekt- ronlar arasındaki itme kuvvetinin artmasıdır. (Kimyada bazı konuların yorumunu yaparken fizik bilgilerinizden faydalanın, böylece bazı konuları daha iyi anlar ve ezberlemekten kurtulursunuz.)

Periyodik çizelgede soldan sağa giderken atom çapı küçülür. Bu Coulomb yasasının bir sonucudur. Soldan sağa giderken çapın küçülmesinin nedeni, proton sayısının artması yüzünden elektonların daha büyük bir kuvvetle çekirdeğe doğru çekilmeleridir. Periyot bitip yeni bir periyot başladığında proton sayısı artmasına rağmen çap küçülmez, artar. Çünkü elektronlar bir üst kabuğa yerleşmeye başlarlar. Aynı mantıkla periyodik çizelgede yukardan aşağı inildikçe atom çapının arttığını söyleyebiliriz.

Uyarı: Bir periyotta soldan sağa giderken, atom çapları azaldığına göre iyonlaşma enerjilerinin artması gerekir. Bu genellikle böyledir. Yalnız II A grubundan III A grubuna, V A grubundan VI A grubuna geçerken (Küresel simetriden dolayı) iyonlaşma enerjileri düşer. Gruplarda ise yukardan aşağı inerken çap artacağı için iyonlaşma enerjisi azalır. (Ezberlemeyin, anlayın)

< Asit OksitAtomik Kütle Birimi >


Örnekler Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *