1.Bölüm: Hidrokarbonlar

Bu bölümdeki sorular için önce Liseler İçin Kimya Sözlüğü kitabından Açık formül, Adlandırma, Alifatik hidrokarbon, Alken, Alkil, Alkin, Asimetrik karbon, Dallanma, Doğalgaz, Geometrik izomeri, Grignard bileşiği, Grizu gazı, Hidrokarbon, Homolog seri, İzomer, Margarin, Markovnikow kuralı, Organik kimya, Polimerleşme, Siklo alkan, Sübstitüsyon, Teflon, Wurtz sentezi, Yanma, Yapı formülü konularını okuyun. Elde ettiğiniz bilgilerle soruları çözmeye çalışın. En son çare olarak soruların çözümlerine bakın.


 SORULAR

Soru 1 Soru 2 Soru 3 Soru 4 Soru 5 Soru 6 Soru 7 Soru 8 Soru 9
Soru 10 Soru 11 Soru 12 Soru 13 Soru 14 Soru 15 Soru 16 Soru 17 Soru 18
Soru 19 Soru 20 Soru 21 Soru 22 Soru 23 Soru 24 Soru 25 Soru 26 Soru 27
Soru 28 Soru 29 Soru 30 Soru 31 Soru 32 Soru 33 Soru 34 Soru 35 Soru 36
Soru 37 Soru 38 Soru 39 Soru 40 Soru 41 Soru 42 Soru 43

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *