Hidrokarbonlar – Soru 40

Etilen ve asetilen karışımını birbirinden nasıl ayırırsınız?

Çözüm: Hem etilen hem de asetilen bromlu suyla tepkimeye girdiklerinden 39.soruda anlatılan metot (bromlu su metodu) bu soruda iş görmez. Alkinlerde üçlü bağ yapan C atomlarına 1 tane H atomu bağlı ise, bu tür alkinlerde H atomu metal iyonları ile yer değiştirir.

H-CScreen Shot 2015-11-07 at 20.54.46C-H + 2Cu+   ok   Cu-CScreen Shot 2015-11-07 at 20.54.46C-Cu   + 2H+     tepkimesi bazik ortamda gerçekleşir ve kırmızı renkli bakır asetilenür çöker. Etilen ise böyle bir tepkime vermediğinden karışımdan saf olarak elde edilmiş olur.

Not: Aynı tepkime Ag+ iyonları ile gerçekleşir. Bu tepkimede elde edilen madde beyaz renklidir. Üniversite sınav sorularında renk sorulmaz. Okul sınavlarında renk sorulabileceği için çökeltilerin rengini bilmeniz iyi olur.

< Soru 39 – Soru 41 >


Hidrokarbonlar Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *