Hidrokarbonlar – Soru 41

1- Bütin bazik ortamda Ag+ iyonları ile tepkimeye girerken,

2- Bütin bu tepkimeyi vermez. Neden?

Çözüm: Her iki bileşiğin açık formüllerini yazarsak olayı kolayca açıklayabiliriz.

1- Bütinin açık formülü; H-CScreen Shot 2015-11-07 at 20.54.46C-CH2-CH3 tür. 3’lü bağ yapan 2 C atomundan soldaki karbona 1 H atomu bağlıdır. Bu H atomu bazik ortamda Ag+ iyonu ile yer değiştirir, ve beyaz renkli çökelti oluşur.

Tepkimeyi yazalım;

       H-CScreen Shot 2015-11-07 at 20.54.46C-CH2-CH3 + Ag+   ok   Ag-CScreen Shot 2015-11-07 at 20.54.46C-CH2-CH3 + H+

2- Bütinin açık formülü; CH3-CScreen Shot 2015-11-07 at 20.54.46C-CH3 tür. 3’lü bağ yapan 2 C atomunda da tek başına H bağlı değildir. Bu durumda 2-Bütin Ag+ (veya Cu+) iyonları ile tepkime vermez.

< Soru 40Soru 42 >


Hidrokarbonlar Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *