3.Bölüm: Çözeltilerde Denge (Asit, Baz, Çözünürlük)

Bu bölümdeki sorular için önce Liseler İçin Kimya Sözlüğü kitabından Amonyak, Asetik asit, Asidik tuz, Asit, Asit oksit, Asitlik sabiti, Asitlik kuvveti, Baz, Baz anhidriti, Baz sabiti, Bazik oksit, Bazik tuz, Çözelti, Çözünürlük, Çözünürlük çarpımı, Derişim, Doymuş çözelti, Elektrolit, Hidroksi asit, Hidroliz, Hidroliz sabiti, İdeal çözelti, İyonlaşma yüzdesi, Konjüge (eşlenik) asit ve baz, Kuvvetli asit, Kuvvetli baz, Molar derişim, Normalite, pH, pOH, Sirke, Tampon çözelti, Titrasyon, Tuz konularını okuyun. Elde ettiğiniz bilgilerle soruları çözmeye çalışın. En son çare olarak soruların çözümüne bakın.


SORULAR

Soru 1 Soru 2 Soru 3 Soru 4 Soru 5 Soru 6
Soru 7 Soru 8 Soru 9 Soru 10 Soru 11 Soru 12
Soru 13 Soru 14 Soru 15 Soru 16 Soru 17 Soru 18
Soru 19 Soru 20 Soru 21 Soru 22 Soru 23 Soru 24
Soru 25 Soru 26 Soru 27 Soru 28 Soru 29 Soru 30

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *