Çözeltilerde Denge (Asit, Baz, Çözünürlük) – Soru 24

10-3M Pb(NO3)2 çözeltisi ile eşit hacimde NaI çözeltisi karıştırılıyor. Çökelmenin başlaması için NaI derişimi en az kaç olmalıdır?

(PbI2 için KÇ=1.10-9)

Çözüm: Pb(NO)3 ve NaI çözeltilerinin iyonlaşma denklemlerini yazarak çözüme başlayalım:

Pb(NO)3 Screen Shot 2015-04-18 at 14.02.52 Pb+2        +     2(NO3)

2.10-3M           2.10-3M           2.2.10-3M

 

NaI Screen Shot 2015-04-18 at 14.02.52Na+ + I

xM            xM     xM

çözünürlük çarpımı ifadesini yazarsak ;

PbI2  Screen Shot 2015-04-18 at 14.02.52Pb+2 + 2I olduğundan

KÇ = [Pb+2] . [I ]2 şeklinde yazılır.

Çözeltiler eşit hacimde karıştırıldığına göre bütün iyon derişimleri yarıya düşer. Buna göre çözünürlük çarpımı ifadesini yazarsak;

KÇ = 2.10-3/2 . (x/2)2 = 1.10-9  =>  x2=4.10-6  =>  x=2.10-3M

< Soru 23Soru 25 >


Çözeltilerde Denge (Asit, Baz, Çözünürlük) Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *