Çözeltilerde Denge (Asit, Baz, Çözünürlük) – Soru 25

0,1M NaF çözeltisinin bir litresinde kaç mol BaF2 çözünür?

(BaF2 için KÇ = 1,7.10-6)

Çözüm: Ortak iyon etkisi ile ilgili bir soru, çözelim;

NaF  Screen Shot 2015-04-18 at 14.02.52 Na+   +   F

0,1M         0,1M      0,1M

0,1M NaF çözeltisinde 0,1M Na+ ve 0,1M F iyonu var.

BaF2 çözeltisinin çözünürlüğüne xM dersek;

BaF2  Screen Shot 2015-04-18 at 14.02.52 Ba+2   + 2F

xM               xM         2xM

 

Şimdi çözeltideki tüm iyonlar; 0,1M Na+ , 0,1MF , xM Ba+2

ve 2xM F şeklindedir.

BaF2 için çözünürlük ifadesini yazarsak;

KÇ = [Ba+2].[F]2 = (x).(0,1 + 2x)2 = 1,7.10-6

Çözümün kolay olması için (0,1 + 2x) ifadesindeki 2x ihmal edilir. Çünkü 0,1 yanında 2x çok küçük bir değerdir. Buna nasıl karar verdik? Çözünürlük çarpım değerine bakarak. Diğer x’i ihmal edersek ne olur? Ortada çözüm kalmaz.

x.(0,1)2 = 1,7.10-6  =>  x = 1,7.10-4 M olur. Yani 0,1M NaF çözeltisinin 1 litresinde en çok 1,7.10-4 mol BaF2 çözünür.

< Soru 24Soru 26 >


Çözeltilerde Denge (Asit, Baz, Çözünürlük) Ana Sayfa

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *