Çözeltilerde Denge (Asit, Baz, Çözünürlük) – Soru 26

100mL 0,25M H2SO4 çözeltisini tamamen nötralize etmek için 0,4M KOH çözeltisinden kaç mL gerekir?

Çözüm: Önce nötralleşme tepkimesini yazalım;

H2SO4 + 2KOH Screen Shot 2015-04-18 at 14.02.52 K2SO4 + 2H2O

Tepkimeye göre 1 mol H2SO4 için 2 mol KOH gerekli, demek ki H2SO4’ün mol sayısını bulursak soruyu çözmüş olacağız. Bulalım;

M=n/V  =>  0,25=n/0,1  =>  n=0,025 mol

0,025 mol H2SO4 için 0,025.2 = 0,05 mol KOH gerekli olduğuna KOH’in hacmini bulalım;

M=n/V  =>  0,4= 0,05/V  =>  V=0,125L = 125mL

< Soru 25Soru 27 >


Çözeltilerde Denge (Asit, Baz, Çözünürlük) Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *