Çözeltilerde Denge (Asit, Baz, Çözünürlük) – Soru 27

50 mL 10-3M Ca(OH)2 çözeltisi ile 50 mL 4.10-3M HCl çözeltisi karıştırıldığında oluşan çözeltinin pOH’sı kaç olur?

Çözüm: Önce tepkime denklemini yazalım;

Ca(OH)2 + 2HCl Screen Shot 2015-04-18 at 14.02.52 CaCl2 + 2H2O

Tepkimeye göre 1 mol Ca(OH)2, 2 mol HCl tarafından nötralleştiriliyor.

Ca(OH)2’nin mol sayısını bulalım;

M=n/V  =>  10-3 = n/0,050  =>  n=5.10-5 mol

HCl’nin mol sayısını bulalım;

M=n/V  =>  4.10-3 =n/0,050  =>  n=20.10-5 mol

(Not: İşlem kolaylığı bakımından 20.10-5’i, 2.10-4 şeklinde yazmamakta fayda var)

20.10-5 mol HCl’nin 10.10-5 molü Ca(OH)2 tarafından harcanır (neden?) geriye 10.10-5mol=10-4 mol HCl kalır. Toplam hacim 100mL olduğuna göre HCl derişimini bulalım;

[HCl]=n/V Screen Shot 2015-04-18 at 14.02.52 [HCl] = 10-4/0,1 = 10-3M

[HCl] derişimi 10-3M ise [H+] = 10-3M olur. Buna göre pH=3 olduğundan pOH=11 olur.

< Soru 26Soru 28 >


Çözeltilerde Denge (Asit, Baz, Çözünürlük) Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *