3. Bölüm: Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

Bu bölümdeki sorular için önce Liseler İçin Kimya Sözlüğü kitabından Ağ örgüsü, Allotropi, Apolar kovalent bağ, Apolar molekül, Bağ enerjisi, Dipol-dipol etkileşim, Dipol moment. Ekzotermik tepkime, Elektro negatiflik, Elektron ilgisi, Elektron nokta formülü, endotermik tepkime, Halojenler, Hidrojen bağları, İyonik bağ, Kimyasal bağlar, Koordine kovalent bağ, Kovalent bağ, Lewis elektron sembolü, London kuvvetleri, Metal bağı, Minimum enerji, Moleküllerin geometrik şekilleri, Moleküller arası bağlar, Oktet kuralı, Orbital örtüşmesi, Ozon, Polar molekül, Radikal, Soy gazlar, Van der Waals kuvvetleri konularını okuyun. Elde ettiğiniz bilgilerle soruları çözmeye çalışın. En son çare olarak soruların çözümlerine bakın.


 SORULAR

Soru 1 Soru 2 Soru 3 Soru 4 Soru 5 Soru 6 Soru 7 Soru 8
Soru 9 Soru 10 Soru 11 Soru 12 Soru 13 Soru 14 Soru 15 Soru 16
Soru 17 Soru 18 Soru 19 Soru 20 Soru 21 Soru 22 Soru 23 Soru 24
Soru 25 Soru 26 Soru 27

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *