Kimyasal Türler Arası Etkileşimler – Soru 12

H2(g) + Q1  ——>  H(g) + H(g)

HF(k)+ Q2  ——>  H(g) + F(g)  

Yukarda verilen denklemlere göre hangisi bağ enerjisidir?

Yanıt: Bağ enerjisinden bahsetmek için molekülün gaz halinde olması gerekir. Bu durumda Q1 bağ enerjisidir. Peki Q2 nedir? Bu enerji önce katı HF molekülünü ısıtıp eritmeye, daha sonra gene ısıtıp gaz haline getirmeye ve bağı kırmak için gerekli olan enerjileri kapsar. Öyleyse HF’nin bağ enerjisi Q2’den daha küçük bir değere sahiptir diyebiliriz.

< Soru 11Soru 13 >


Kimyasal Türler Arası Etkileşimler Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *