4.Bölüm: Elektrokimya (Yükseltgenme, İndirgenme, Piller, Elektroliz)

Bu bölümdeki sorular için önce Liseler İçin Kimya Sözlüğü kitabından Akümülatör, Avogadro sayısı, Elektro kimyasal pil, Elektrolit, Elektroliz, Eşdeğer gram, Faraday yasaları, Galvanik pil, Kuru pil, Redoks, Redoks tepkimelerinin denkleştirilmesi, Standart elektrot gerilimi, Standart hidrojen elektrodu, Yükseltgen, Yükseltgenme, Yükseltgenme basamağı konularını okuyun. Elde ettiğiniz bilgilerle soruları çözmeye çalışın. En son çare olarak soruların çözümüne bakın.


SORULAR

Soru 1 Soru 2  Soru 3 Soru 4 Soru 5  Soru 6  Soru 7
Soru 8 Soru 9 Soru 10 Soru 11 Soru 12 Soru 13 Soru 14
Soru 15 Soru 16 Soru 17 Soru 18 Soru 19 Soru 20 Soru 21
Soru 22 Soru 23 Soru 24 Soru 25 Soru 26 Soru 27 Soru 28

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *