Elektrokimya – Soru 24

Ni(k)  Screen Shot 2015-04-18 at 14.02.52  Ni+2 + 2e,     E0 = 0,25V

Zn(k) Screen Shot 2015-04-18 at 14.02.52  Zn+2 + 2e,     E0 = 0,76V

değerleri veriliyor. Buna göre Ni ve Zn elektrotlardan oluşan bir pilde hangi elektrot anottur? (Ni elektrot bir Ni tuzu çözeltisi, Zn elektrot bir Zn tuzu içinde bulunmaktadır)

Çözüm: e ları yok etmek ve E0pil’ i pozitif yapmak için 1. denklemi ters çevirmek yeter.

Ni+2 + 2e  Screen Shot 2015-04-18 at 14.02.52   Ni(k)   , E0 = -0,25V

Zn(k)  Screen Shot 2015-04-18 at 14.02.52  Zn/2 + 2e   , E0 = +0,76V

Buna göre toplu denklem ve E0pil;

Ni+2 + Zn(k)  Screen Shot 2015-04-18 at 14.02.52  Ni(k) + Zn+2 ve E0pil = 0,51V

Toplu denkleme göre Ni elektrodun kütlesi artarken Zn elektrodun kütlesi azalmaktadır. Yani;

Zn(k) Screen Shot 2015-04-18 at 14.02.52 Zn+2 + 2e yarı pil tepkimesine göre Zn elektrodun olduğu hücrede yükseltgenme olur ve oluşan e lar dış devrede Zn’den Ni’e doğru akar. Elektrokimyasal pillerde yükseltgenmenin olduğu elektrot anot olup sorumuzda Zn elektrot anot olarak davranır.

< Soru 23 – Soru 25 >


Elektrokimya Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *