Elektrokimya – Soru 23

Sn(k)   Screen Shot 2015-04-18 at 14.02.52   Sn+2 + 2e,                   E0 = + 0,14 V

Ag(k)   Screen Shot 2015-04-18 at 14.02.52   Ag+ + e,                      E0 = – 0,80 V

değerleri veriliyor. Buna göre Sn ve Ag elektrotlardan oluşan pilin gerilimi kaç volttur?

Çözüm: Pil tepkimeleri bir tür redoks tepkimesidir. Toplu denklemde e gözükmez. Redoks tepkimelerinden farkı E0pil ‘ i pozitif yapacak şekilde düzenlemeler yapmaktır. (E0pil negatif olursa pil kendiliğinden çalışmaz)

Bu 2 durumu göz önüne alırsak; 1.t epkimeyi aynen tutup, 2. tepkimeyi ters çevirmeliyiz. e ları yok etmek için de 2. tepkime 2 ile çarpılır.

Uyarı: Hess kanununda denklem bir katsayı ile çarpılırsa, Screen Shot 2015-02-01 at 21.28.18 da aynı katsayı ile çarpılıyordu. Elektrokimyasal pillerde ise denklem bir katsayı ile çarpılırsa E0 bu katsayı ile çarpılmaz, aynen kalır.

Bu uyarıya göre;

Sn(k)  Screen Shot 2015-04-18 at 14.02.52  Sn+2 + 2e       , E0 = + 0,14 V

2Ag+ + 2e Screen Shot 2015-04-18 at 14.02.52 2Ag(k)      , E0 = + 0,80 V

E0pil = 0,14 + 0,80 = 0,94 V

< Soru 22 – Soru 24 >


Elektrokimya Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *