Elektrokimya – Soru 22

Bir NaOH çözeltisinden 0,2 faraday akım geçirildiğinde Anot ve katotta toplam kaç g madde ayrılır?

(Na:23, H:1, O:16)

Çözüm: Önce anot ve katotta hangi maddelerin ayrıldığını bulalım. NaOH çözeltisinde Na+, H+ ve OH iyonları vardır (suyun çok az olsa da iyonlaşarak H+ ve OH iyonları oluşturduğunu hatırlatalım).

Katoda Na+ ve H+ iyonları gelir. Na soy metal (Cu, Ag, Au…) olmadığından H den daha fazla yükseltgenme isteğine sahiptir. Bu durumda katotta hidrojen gazı ayrılır. Anotta ise tek seçenek Oksijen gazı çıkmasıdır. 2H+ + 2e Screen Shot 2015-04-18 at 14.02.52 H2 tepkimesine göre 2 mol e 1 mol yani 2 g hidrojen çıkarır. 2 mol e 2 F demek olduğuna göre orantıyı kuralım;

2 F           2 g H ayırırsa

0,2 F       x g H ayırır.     =>    x = 0,2 g H

Katotta 1 mol H2 ayrılırsa, anotta 0,5 mol O2 ayrılır (neden?). Bir orantı daha kuralım;

2 g H çıktığında   16 g O çıkıyorsa

0,2 g H çıktığında   x g O çıkar    =>    x = 1,6 g O

Toplam madde miktarı ; 0,2 + 1,6 = 1,8 g olur.

Not: Kimya sanayiinde, sağlıkta … çok kullanılan H2 ve O2 suyun elektrolizi ile elde edilir. Su çok az iyonlaştığı için, içine elektrik akımını ileterek anot ve katotta O2 ve H2 çıkmasını sağlayacak maddeler eklenir. NaOH bu maddelerden biridir. Suya soy metallerin suda çözünen tuzlarını eklemekle aynı sonuca ulaşamayız (neden?).

< Soru 21 – Soru 23 >


Elektrokimya Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *