Elektrokimya – Soru 25

E(Ni – Al) = 1,41V

Ni+2 + 2e  Screen Shot 2015-04-18 at 14.02.52 Ni(k) ,   E0 = -0,25V olduğuna göre Al(k) Screen Shot 2015-04-18 at 14.02.52  Al+3 + 3e yarı pilinin standart gerilimi kaç volttur?

Çözüm: 1. tepkimeyi 3 ile, 2. tepkimeyi 2 ile çarparsak e ları yok ederiz.

3Ni+2 + 6e  Screen Shot 2015-04-18 at 14.02.52 3Ni(k)     ,     E0 = -0,25V

2Al  Screen Shot 2015-04-18 at 14.02.52  2Al+3 + 6e          ,     E0 = x

E(Ni – Al) = -0,25 + x = 1,41     =>     x= 1,66V

Not: E(Ni – Al) = 1,41V demek Ni-Al pilinin standart gerilimi 1,41V demektir.

Tepkimeler bir katsayı ile çarpıldığında E0 lar aynı kalıyordu. (23. soruyu incelediyseniz bu özelliği zaten biliyordunuz)

< Soru 24 – Soru 26 >


Elektrokimya Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *