Elektrokimya – Soru 26

Al(k)   Screen Shot 2015-04-18 at 14.02.52 Al+3 + 3e–  ,   E0 = +1,66V

Fe(k)  Screen Shot 2015-04-18 at 14.02.52  Fe+2 + 2e ,   E0 = +0,44V

yarı pil tepkimeleri veriliyor. Al ve Fe elektrotlardan yapılan bir pilde katotun kütlesi 7 g arttığına göre devreden kaç tane elektron geçmiştir?

(Al:27, Fe:56, N = 6.1023 )

Çözüm: Önce katotun hangi elektrot olduğunu bulalım; bunun için elektronları yok ederek E0pil’i pozitif yapalım.

1. tepkimeyi aynen tutup 2 ile çarpalım, 2. tepkimeyi ise ters çevirip 3 ile çarpalım. (E0 ler çarpılmıyor)

   2Al(k)  Screen Shot 2015-04-18 at 14.02.52  2Al+3 + 6e               , E0 = 1,66V

   3Fe+2 + 6e Screen Shot 2015-04-18 at 14.02.52  3Fe(k)               , E0 = -0,44V

Toplu denklem ve E0pil;

   2Al(k) + 3Fe+2   Screen Shot 2015-04-18 at 14.02.52 2Al+3 + 3Fe(k)   ve E0pil = +1,22V

Toplu denkleme baktığımızda Al’nin çözündüğünü Fe’nin ise indirgenerek Fe(k) haline geldiğini anlıyoruz. İndirgenme olayı katotda gerçekleşeceğine göre Fe elektrot katotdur.

Demek ki 3Fe+2 + 6e  Screen Shot 2015-04-18 at 14.02.52  3Fe(k) yarı pil tepkimesine göre orantı kuracağız. Kuralım;

3.56 g Fe için 6 mol e gerekliyse

     7 g Fe için x mol elektron gereklidir.     =>    X = 0,25 mol

1 mol e 6.1023 tane e olduğuna göre;

0,25 mol e = 0,25.6.1023 = 1,5.1023 tane eolur.

< Soru 25 – Soru 27 >


Elektrokimya Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *