Elektrokimya – Soru 27

Erimiş MnCln bileşiği 0,4 F’lık bir akımla elektroliz edildiğinde katotda 5,5 g madde ayrıldığına göre anotta NK da kaç L Cl2 gazı çıkar? (Mn:55)

Çözüm: 5,5 g Mn 0,1 mol olduğuna göre orantıyı kuralım;

0,1 mol Mn için       0,4 F akım gerekliyse

   1 mol Mn için           x F akım gereklidir.

X = 4 F olduğuna göre Mn iyonu +4 değerliklidir. Cl metallerle yaptığı bileşiklerde -1 değerlikli olduğundan bileşiğin formülü MnCl4 tür. Formüle göre katotta 55 g Mn ayrıldığında anotta 2 mol Cl2 gazı çıkacaktır. 5,5 g Mn ayrıldığında ise anotta 0,2 mol Cl2 çıkar. 0,2 mol gaz ise NK da 0,2.22,4 = 4,48 L olur.

< Soru 26 – Soru 28 >


Elektrokimya Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *