Elektrokimya – Soru 28

Cu+2 + 2e   Screen Shot 2015-04-18 at 14.02.52  Cu(k)     ,     E0 = +0,34V

2H+ + 2e–     Screen Shot 2015-04-18 at 14.02.52  H2(g)     ,     E0 = 0,00V

olduğuna göre Cu + HCl tepkimesinin neden istemli olarak gerçekleşmediğini açıklayın.

Çözüm: Cu + HCl tepkimesi sorulduğuna göre Cu sol tarafta olmalı. Bunun için de yukarda verilen tepkimeyi ters çevirmemiz gerekir.

Cu(k)    Screen Shot 2015-04-18 at 14.02.52    Cu+2 + 2e   ,     E0 = -0,34V

2H+ + 2e  Screen Shot 2015-04-18 at 14.02.52   H2(g)      ,   E0 = 0,00V

Toplu denklem ve E0pil ;

Cu(k) + 2H+  Screen Shot 2015-04-18 at 14.02.52  Cu+2 + H2(g)     ve E0pil = -0,34V

Toplu denklemde E0pil negatif bir değer olduğundan

Cu + HCl tepkimesi istemli olarak (kendiliğinden) gerçekleşmez. (H+ iyonu HCl den geliyor)

< Soru 27


Elektrokimya Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *