Elektrokimya – Soru 13

(MnO4) + NH3 Screen Shot 2015-04-18 at 14.02.52 MnO2 + NO2

tepkimesi bazik ortamda gerçekleştiğine göre katsayıları bulun.

Çözüm: Her iki tarafta O ler -2 değerlikli. H sol tarafta (NH3) de +1 değerlikli, sağ tarafta ise H gözükmüyor. H gözükmüyorsa değerliğine nasıl karar vereceğiz? Şöyle karar vereceğiz. Eğer H+ indirgenseydi H2 haline gelirdi ve bu da tepkimede mutlaka gösterilirdi. Tepkimede gösterilmediğine göre H+ bileşik (H2O veya OH) halindedir.

Gelelim değerliği değişen atomlara;

Mn sol tarafta +7, sağ tarafta +4 (siz de bulun)

N sol tarafta     -3, sağ tarafta +4 (siz de bulun)

İndirgenme ve yükseltgenme tepkimelerini yazalım;

Mn+7 + 3e   Screen Shot 2015-04-18 at 14.02.52  Mn+4

N-3     – 7e    Screen Shot 2015-04-18 at 14.02.52   N+4

e denkliğini sağlamak için 1.tepkime 7 ile, 2.tepkime 3 ile çarpılır. Bu katsayıları denklemde yerine koyalım;

7(MnO4) + 3NH3 Screen Shot 2015-04-18 at 14.02.52  7MnO2 + 3NO2

e alışverişini denkledik, sıra geldi yük eşitliğine (2.adım)

Sol tarafta toplam yük -7 iken, sağ tarafta yük sıfır. Yükleri eşitlemek için; eğer asidik ortam olsaydı sol tarafa 7H+ ekleyecektik. Ortam bazik olarak verilmiş. Sol tarafa OH ekleyemeyiz. Bu durumda 7 OH sağa eklenir.

7(MnO4) + 3NH3 Screen Shot 2015-04-18 at 14.02.52  7MnO2 + 3NO2 + 7OH

Yükler eşit ama atom sayıları eşit değil. Demek ki 3.adıma gerek var. 3.adım sağa veya sola yeteri kadar H2O eklemekti. Hesabı H üzerinden yaparsak; solda 9 sağda ise 7 H var. Sağ tarafa H2O eklersek atom sayıları da eşit olur.

7(MnO4) + 3NH3 Screen Shot 2015-04-18 at 14.02.52 7MnO2 + 3NO2 + 7OH + H2O

Böyle bir işlemi bitirdiğinizde her ihtimale karşı O sayılarını da kontrol edin. İçiniz rahat eder.

< Soru 12 – Soru 14 >


Elektrokimya Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *