Elektrokimya – Soru 16

Seri bağlı 2 elektroliz kabından birincisinde Cu+2, ikincisinde X+n iyonları içeren çözeltiler vardır. Bir süre devam eden elektroliz sonucu birinci kapta 25,6 g Cu ayrılırken ikinci kapta 0,8 mol X metali açığa çıkmaktadır. Buna göre X iyonunun değerliği (n) kaçtır?

(Cu:64)

Çözüm: Seri bağlı elektroliz kapları demek hepsinden aynı miktar akım geçiyor demektir. 1 mol Cu+2 iyonunun indirgenerek katı bakır haline geçmesi için devreden 2 mol elektron geçmesi gerekir. 25,6 g Cu 0,4 mol (siz de bulun) olduğuna göre devreden 0,8 mol e geçmiştir. 0,8 mol e, 0.8 mol X metali açığa çıkardığından X iyonunun değerliği +1 dir.

Not: 1 mol e 6.1023 tane e demektir.

< Soru 15Soru 17 >


Elektrokimya Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *