Elektrokimya – Soru 17

200 mL 0,3 M AgNO3 çözeltisine bir bakır çubuk daldırılıyor. Tepkime sonunda bütün Ag+ iyonları katı gümüş (Ag0) haline dönüştüğüne göre oluşan Cu(NO3)2 çözeltisinin molar derişimini bulun.

Çözüm: 

Tepkime sonunda Ag indirgendiğine göre Cu’nun yükseltgenme isteğinin Ag’den daha yüksek olduğunu anlıyoruz.

Yükseltgenme tepkimesi: Cu0 – 2e    Screen Shot 2015-04-18 at 14.02.52  Cu+2

İndirgenme tepkimesi     : Ag+ + e     Screen Shot 2015-04-18 at 14.02.52  Ag0

2.tepkimeyi 2 ile çarpıp toplu denklemi yazalım;

Cu0 + 2Ag+   Screen Shot 2015-04-18 at 14.02.52   Cu+2 + 2Ag0

200 mL 0,3 M AgNO3 çözeltisinde 0,06 mol (siz de bulun) AgNO3 olduğuna göre, 0,06 mol de Ag+ iyonu vardır. Toplu denkleme göre 0,06 mol Ag+, 0,03 mol Cu+2 iyonu oluşmasına neden olur. 0,03 mol Cu+2, 0,03 mol Cu(NO3)2 demektir. Derişimi bulalım;

M = n/V = 0,03/0,2 = 0,15 mol/L

Not: Bu konuda çok soru çözmüş bir öğrenci Ag+ ve Cu+2 değerlerine bakarak Cu(NO3)2 derişiminin, başlangıçtaki AgNO3 derişiminin yarısı olacağını hemen görür. İnşallah siz de çok soru çözen öğrencilerden birisinizdir.

Çok soru çözmekten kasıt bir testteki bütün soruları çözmektir. Bir testten 2 soru çözmeyip diğer testin sorularını çözmeye başlamak pek akıllıca bir iş değildir. İki tane yarım adamın bir tam adam etmeyeceğini bilin.

< Soru 16Soru 18 >


Elektrokimya Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *