Elektrokimya – Soru 18

Seri bağlı 3 elektroliz kabında erimiş NaCl, CaCl2 ve AlCl3 tuzları vardır. Belli bir süre akım geçince birinci kabın katodunda 13,8g Na toplanırsa 2. ve 3. kaplarda kaçar g Ca ve Al toplanır?

(Na:23, Ca:40, Al:27)

Çözüm: Önce bir hususu belirtelim. Elektrolitler erimiş değil de çözelti halinde olsaydı böyle bir soru sorulamazdı. Çünkü her 3 kapta da katotda H2 çıkışı olurdu.

Bu tür sorularda en pratik yöntem devreden değerliklerin EKOK’u kadar e geçirmektir. 1, 2 ve 3 ün EKOK’u 6 olduğuna göre devreden 6 mol e geçirelim. 6 mol e 6 mol Na, 3 mol Ca ve 2 mol Al ayırır. (neden?) 13,8g Na 0,6 mol olduğuna göre (siz de bulun) 2. kapta 0,3 mol Ca (40.0,3 = 12g) 3. kapta ise 0,2 mol Al (27.0,2 = 5,4 g) ayrılır.

< Soru 17Soru 19 >


Elektrokimya Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *