Elektrokimya – Soru 15

Erimiş NaCl ile NaCl çözeltisi ayrı ayrı elektroliz edilirse katot ve anotta hangi maddeler ayrılır?

Çözüm: Erimiş NaCl de sadece Na+ ve Cl iyonları vardır. Dolayısıyla katotda Na, anotta ise Cl2 ayrılır.

NaCl çözeltisi elektroliz edilirse ne olacağını anlamak için çözeltide bulunan iyonların yükseltgenme isteklerine bakmak gerekir. (Bu tür bir soruda yükseltgenme isteği değil de indirgenme istekleri verilirse ne yapacağız? Çözümü ya indirgenme isteği üzerinden çözeceğiz, ya da indirgenme isteği düşük olanın yükseltgenme isteği fazladır mantığıyla yükseltgenme isteği üzerinden çözeceğiz)

NaCl çözeltisinde Na+, Cl ve sudan gelen H+ ile OH iyonları vardır. Na+ ve H+ iyonları katoda gider. Na nın yükseltgenme isteği H den daha yüksek olduğu için Na iyon halinde kalmayı tercih ederken H+ indirgenir ve katotda H2 çıkar. Anoda Cl ve OH iyonları gider. Cl nin yükseltgenme isteği OH dan daha fazla olduğu için anotta Cl2 ayrılır.

Not: Kimya sanayiinde en çok kullanılan maddelerden biri olan NaOH, NaCl çözeltisinin elektrolizi ile elde edilir, çünkü elektroliz sonucu H2 ve Cl2 elde edilirken geride Na+ ve OH iyonları kalır, bunlar da NaOH’ ı oluşturur.

(Katyonların yükseltgenme isteğini akılda tutmak için şöyle bir yol önerelim; Cu, Ag, Au… gibi soy metallerin yükseltgenme isteği H den az iken diğer bütün metallerin yükseltgenme isteği H den fazladır. Yani Cu(Cl)2 çözeltisi elektroliz edilirse katotda Cu ayrılırken örneğin Fe(Cl)2 çözeltisi elektroliz edilirse katotda H2 ayrılır)

< Soru 14Soru 16 >


Elektrokimya Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *