Elektrokimya – Soru 20

Bir AgNO3 çözeltisinden 500 saniye süre ile 19,3 amper akım geçtiğinde katotda kaç g Ag ayrılır? (Ag:108)

Çözüm: AgNO3 çözeltisinde gümüş iyonu +1 değerliklidir. 1 atom gram Ag için 1 F = 96500 C yük gereklidir. Buna göre soruyu çözelim;

Önce devreden geçen yük miktarı,

Q = i.t   (Coulomb = Amper.Saniye)

Q = 19,3.500 = 9650 C

Orantıyı kuralım;

96500C     1 Faraday ise

9650C     x faraday olur.     =>    x = 0,1 Faraday

1 faraday 108 g Ag ayırırsa

0,1Fraday   x   g Ag ayırır.    =>    x = 10,8 g

< Soru 19Soru 21 >


Elektrokimya Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *