Elektrokimya – Soru 4

Bakır, hidrojen ve kalsiyumun elektron verme eğilimi Cu<H<Ca şeklindedir. Buna göre aşağıdaki tepkimelerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini açıklayın.

a) Cu + HCl     b) Ca + HCl     c) Cu + Ca+2

Çözüm: Elektron verme eğilimi büyük olanın yükseltgenme isteği daha fazla demektir. Buna göre sorumuz 3. sorunun benzeri oldu. 3. soru mantığı ile hareket ederek şıkları tek tek yorumlayın. Yanıtlarınız a) gerçekleşmez, b) gerçekleşir, c) gerçekleşmez şeklinde olmalıdır.

< Soru 3Soru 5 >


Elektrokimya Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *