Elektrokimya – Soru 5

HCl ve HNO3 her ikisi de kuvvetli asit olmalarına karşılık Cu + HCl tepkimesi gerçekleşmezken Cu + HNO3 tepkimesi gerçekleşir. Bunu nasıl açıklarsınız?

Çözüm: Eğer Cu + HCl tepkimesi gerçekleşseydi;

Cu + 2HCl Screen Shot 2015-04-18 at 14.02.52 Cu(Cl)2 + H2 şeklinde bir tepkime ile karşılaşacaktık. Böyle bir tepkime olamayacağına göre Cu + 2HNO3 Screen Shot 2015-04-18 at 14.02.52 Cu(NO3)2 +H2 şeklinde bir tepkimenin de olması düşünülemez. Neden? Çünkü Cu0 atomu ile H+ iyonu arasında e alışverişi (hidrojenin yükseltgenme isteği Cu dan daha fazla olduğu için) olmaz. Peki Cu ile HNO3 tepkime verirken e alışverişi hangi atomlar arasında olur. Bunu anlamak için bir sonraki soruyu inceleyin.

< Soru 4 – Soru 6 >


Elektrokimya Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *