Elektrokimya – Soru 3

Zn’nin yükseltgenme isteği Cu’dan daha yüksektir. Zn bir kap içine Cu(NO3) çözeltisi konursa ne olur?

Çözüm: Zn’nin yükseltgenme isteği Cu’dan daha yüksek olduğuna göre aynı ortamda bulunan Zn atomları ve Cu+2 iyonları arasında e alışverişi olacaktır. Zn+2 olurken Cu0 olacaktır. Buna göre tepkime denklemi;

Zn – 2e     Screen Shot 2015-04-18 at 14.02.52  Zn+2

Cu+2 +2e Screen Shot 2015-04-18 at 14.02.52Cu0

Screen Shot 2015-05-09 at 17.36.48

Zn + Cu+2 Screen Shot 2015-04-18 at 14.02.52 Zn+2 + Cu0

Tepkimeye göre Zn çözünerek Zn+2 haline gelir ve bir süre sonra kap delinebilir.

< Soru 2 – Soru 4 >


Elektrokimya Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *