Elektrokimya – Soru 9

I + (IO3) Screen Shot 2015-04-18 at 14.02.52I2 + H2O tepkimesi asitli ortamda gerçekleştiğine göre katsayıları bulun.

Çözüm: Şimdiye kadar çözdüğümüz redoks sorularında hem girenler hem de ürünler nötr haldeydi. Bu soruda iyonlar var. Bu tür sorular bazen 2 adımda bazen de 3 adımda çözülür.

1. adım: Alınan ve verilen elektronlar eşitlenir.

I – 1e   Screen Shot 2015-04-18 at 14.02.52 I0

I+5 +5e Screen Shot 2015-04-18 at 14.02.52 5I0       (IO3 de I +5 değerliklidir)

1. tepkimeyi 5 ile çarparak bulduğumuz katsayıları yerlerine koyalım;

5I + (IO3) Screen Shot 2015-04-18 at 14.02.52 3I2 + H2O         (birinci adım bitti)

2. adım: Her iki taraftaki yükler birbirine eşit olmalı. Sol tarafta yük toplamı -6 iken sağ tarafta 0 olduğuna göre sol tarafı 0 yapmak için 6H+ sol tarafa eklenir (ortamın asitli olduğu soruda belirtilmiş). Ekleyelim;

5I + (IO3) + 6H+ Screen Shot 2015-04-18 at 14.02.523I2 + 3H2O

2. adımda çözümü bitirdik, 3. adıma gerek kalmadı.

< Soru 8Soru 10 >


Elektrokimya Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *