Elektrokimya – Soru 8

C + HNO3 Screen Shot 2015-04-18 at 14.02.52 CO2(g) + NO2(g) + H2O(s) olduğuna göre 2,4g C kullanılırsa NK’da toplam kaç L gaz oluşur (C:12) ?

Çözüm: Basit bir orantı sorusu sadece katsayıları doğru belirlemek gerek. Tepkimeye bir göz atarsak ealışverişinin C ile N arasında olduğunu görürüz. C sol tarafta 0 değerlikli iken sağ tarafta (CO2 de) +4 değerlikli, N sol tarafta (HNO3 de) +5 değerlikli iken sağ tarafta (NO2 de) +4 değerlikli. Buna göre;

C0 – 4e   Screen Shot 2015-04-18 at 14.02.52 C+4

N+5 +1e Screen Shot 2015-04-18 at 14.02.52 N+4

e eşitliği için 1.tepkime aynen kalırken 2. tepkimeyi 4 ile çarpalım;

C0 – 4e       Screen Shot 2015-04-18 at 14.02.52 C+4

4N+5 + 4e  Screen Shot 2015-04-18 at 14.02.52 4N+4

Bulduğumuz katsayıları yerlerine yazalım;

C + 4HNO3  Screen Shot 2015-04-18 at 14.02.52 CO2 + 4NO2 + H2O

Sol tarafta 4H olduğuna göre suyun katsayısı 2 olmalıdır. İşlem doğru yapıldığı için her 2 taraftaki O ler eşittir.

C + +HNO3  Screen Shot 2015-04-18 at 14.02.52 CO2 + 4NO2 + 2H2O

Tepkimede CO2 ve NO2 gaz halinde verilmiş. Buna göre orantımızı kuralım;

12g C dan 5 mol gaz oluşursa

2,4g C dan x mol gaz oluşur.

X=1 olduğuna göre NK da toplam gaz hacmi 22,4L olur.

< Soru 7Soru 9 >


Elektrokimya Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *