Elektrokimya – Soru 7

KOH + Br2  Screen Shot 2015-04-18 at 14.02.52  KBr + KBrO3 + H2O tepkimesini en küçük katsayılarla denkleştirin.

Çözüm: K, 1A grubu üyesi bir metal olup her 2 tarafta da (+1) değerliklidir. O ve H de her iki tarafta bileşik halinde olduklarından (-2) ve (+1) değerliklidirler. Buna göre redoks işlemini Br elementi üzerinden yürüteceğiz.

Sol tarafta Br sıfır değerlikli, sağ tarafta ise KBr de (-1) ve KBrO3 te (+5) değerliklidir.(Bu değerleri siz de hesaplayın)

Br0 + 1e  Screen Shot 2015-04-18 at 14.02.52  Br

Br0 – 5e   Screen Shot 2015-04-18 at 14.02.52 Br+5

Redoks tepkimelerinde 1. adım alınan ve verilen e sayılarını eşitlemek olduğuna göre 1. tepkimeyi 5 ile çarpalım;

5Br0 + 5e Screen Shot 2015-04-18 at 14.02.52 5Br

  Br0 – 5e   Screen Shot 2015-04-18 at 14.02.52 Br+5

Screen Shot 2015-05-09 at 17.36.48

6Br (3Br2) Screen Shot 2015-04-18 at 14.02.52 5Br + Br+5

Bu durumda;

KOH +3Br2 Screen Shot 2015-04-18 at 14.02.52 5KBr + KBrO3 + H2O

yazabiliriz. Sağ tarafta toplam 6K olduğuna göre sol tarafta KOH ‘in katsayısını 6 olarak aldığımızda sağ tarafta H2O’nun katsayısı da 3 olarak bulunur. Bu katsayılara göre tepkimeyi yazarsak;

6KOH + 3BrScreen Shot 2015-04-18 at 14.02.52 5KBr + KBrO3 + 3H2O

Not: Bu tepkimede Br elementi hem indirgen hem de yükseltgen görevi görmüştür.

< Soru 6 – Soru 8 >


Elektrokimya Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *