Elektrokimya – Soru 11

(Cr2O7)-2 + Cl Screen Shot 2015-04-18 at 14.02.52 Cr+3 + Cl2 + H2O

tepkimesi bazik ortamda gerçekleştiğine göre katsayıları bulun.

Çözüm: e alışverişi Cr ile Cl arasında olmuş. (oksijen her 2 tarafta da -2 değerlikli)

(Cr2O7)-2 deki Cr +6 değerlikli (siz de bulun) iken 3e alarak +3’e indirgenmiş. Cl ise 1e vererek Cl0 olmuş. Buna göre indirgenme ve yükseltgenme tepkimeleri;

2Cr+6 + 6e  Screen Shot 2015-04-18 at 14.02.522Cr+3 (Cr2O7 de 2 Cr olduğu için)

Cl   – 1e       Screen Shot 2015-04-18 at 14.02.52 Cl0

Şeklinde olacaktır. 2. tepkimeyi 6 ile çarpalım;

2Cr+6 + 6e  Screen Shot 2015-04-18 at 14.02.52 2Cr+3

6Cl     – 6e    Screen Shot 2015-04-18 at 14.02.52 3Cl2

Bulduğumuz bu katsayıları yerine koyalım;

(Cr2O7)-2 + 6Cl Screen Shot 2015-04-18 at 14.02.52 2Cr+3 + 3Cl2 + H2O

Sol tarafta yük toplamı: -8

Sağ tarafta yük toplamı; +6

Tepkime asidik ortamda gerçekleştiğine göre sol tarafa 14H+ ekleyerek yük eşitliğini sağlayalım.

(Cr2O7)-2 + 6Cl + 14H+  Screen Shot 2015-04-18 at 14.02.52 2Cr+3 + 3Cl2 + 7H2O

Suyun katsayısını 7 olarak yazdığımızda O ler kendiliğinden eşit olur.

< Soru 10Soru 12 >


Elektrokimya Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *