Kimyasal Türler Arası Etkileşimler – Soru 20

Süblimleşmenin moleküller arası bağlarla ilgisi var mıdır?

Yanıt: Vardır. Süblimleşme, katı bir maddenin sıvı hale geçmeden gaz haline geçmesidir. Naftalin, İyot süblimleşen maddelere örnek olarak verilebilir. Süblimleşmenin sebebi moleküller arasındaki Van der Waals kuvvetlerinin çok zayıf olmasıdır. Katı CO2 (karbondioksit karı) süblimleşen maddelere başka bir örnektir. Bu madde sıvı hale geçmeden gaz haline geçtiği için teknikte kuru buz olarak adlandırılır.

< Soru 19  –  Soru 21 >


Kimyasal Türler Arası Etkileşimler Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *