Kimyasal Türler Arası Etkileşimler – Soru 19

NF3 molekülü polar bir yapıya sahipken,BF3 molekülü apolardır. Neden? (7N, 5B, 9F )

Yanıt: Önce verilen atom numaralarına göre elektron dizilimlerini yazalım. N: 1s2 2s2 2p3 ve B: 1s2 2s2 2p1 şeklinde elektron dizilimlerine sahiptirler. N atomunda bir tane ortaklanmamış elektron çifti vardır. Bu nedenle NF3 molekülünün geometrik şekli üçgen piramittir. Üçgen piramit şeklinde olan bütün moleküller polar yapıya sahiptirler. B atomunda ise 3 değerlik elektronu vardır. Bu 3 elektron 3 F atomu ile ortaklık kurar. Molekülün şekli düzlem üçgendir. Molekül geometrisi düzlem üçgen olan bütün moleküller apolar özelliğe sahiptirler. NF3 molekülünde hem N hem de F atomları oktet kuralına uymuşlardır. BF3 molekülünde ise F atomu oktet kuralına uyarken B atomu bu kurala uymamıştır. (Kimya sözlüğü kitabından moleküllerin geometrik şekilleri bölümünü okuyun).

Liseler için Kimya Sözlüğü tanımı için tıklayın: Apolar Molekül

 

< Soru 18  –  Soru 20 >


Kimyasal Türler Arası Etkileşimler Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *